Maak tandheelkundige zorg in de meest afgelegen gebieden mogelijk!

€ 1.000,-/€ 3.800,-

Op dit moment werkt stichting Improve samen met UCMP Senegal, een federatie van 30 missionaire Health Care klinieken in Senegal. Dit zijn klinieken die mensen helpen die normaal geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Bijna al deze klinieken liggen in afgelegen gebieden waar veel armoede heerst. De meeste klinieken proberen de zorg toegankelijk te maken voor de allerarmsten door zo laag mogelijke tarieven te hanteren. Elk jaar doen verschillende van deze klinieken Outreaches in de meest afgelegen gebieden waar de medische nood ontzettend hoog is. Om hier ook tandheelkundige hulp te kunnen verlenen willen we als stichting een Outreach kit sponsoren. Help jij mee om hulp mogelijk te maken waar de nood het hoogst is?

Wil je meer informatie over dit project?