Mondzorg voor ieder mens

Wij dromen van toegankelijke mondzorg voor de allerarmsten van West-Afrika

Maak impact

Improve bestaat om mondzorg toegankelijk te maken voor ieder mens. Wereldwijd hebben 3,58 miljard mensen mondproblemen. Dat is bijna de helft van de wereldbevolking. In veel landen is er te weinig mankracht, geld en middelen voor basale mondzorg. Improve werkt samen met andere organisaties om dit te verbeteren d.m.v. onderwijs en ondernemerschap.


Elke dag zijn we een stap
dichterbij om meer dan 500.000 mensen toegang te geven
tot mondzorg

90500

mensen krijgen toegang tot mondzorg
door de projecten die al opgestart zijn door Improve
en mensen zoals jij!

Word ook een Improver! Beëindig de tandheelkundige ongelijkheid.

Improvers zijn een gemeenschap van maandelijkse gevers uit de hele wereld die gecommitteerd zijn om impact te maken en zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot goede mondzorg. Hoeveel mensen ga jij helpen?

Een gezonde mond is essentieel

Volgens de WHO is mondgezondheid een zeer belangrijke indicator voor de algehele gezondheid, het welzijn en de kwaliteit van leven. Toch is bijvoorbeeld cariës (gaatjes) één van de meest voorkomende chronische ziekten wereldwijd. Onbehandeld leidt dit tot pijn, ongemak, misvorming en soms zelfs de dood. Daarnaast heeft het allerlei andere nadelige effecten, bijvoorbeeld; schooluitval bij kinderen of het verlies werk en inkomen bij volwassenen.

65%

van de bevolking in lagelonenlanden heeft geen toegang tot enige vorm van mondzorg

20%

van de wereldbevolking heeft op enig moment acute mondzorg nodig na bijvoorbeeld een ongeluk

50%

meer schoolverzuim voor kinderen in sloppenwijken door gebrek aan goede mond- en handhygiëne

Vier aandoeningen vormen het grootse deel van de mondproblemen

  1. Cariës
  2. Tandvleesziekten
  3. Mondtrauma’s
  4. Mondkanker

Bijna allemaal zijn ze te voorkomen of goed behandelbaar in een vroeg stadium

Recent nieuws