Onze aanpak

Bij Improve gaan onderwijs en ondernemerschap hand in hand. Hiermee vergroten we de kennis én de capaciteit van adequate mondzorg.

Wat we doen

Om mondzorgcapaciteit duurzaam te vergroten is het belangrijk dat de kennis en het ondernemerschap bij de lokale bevolking ligt: Daarom is alles wat we doen daarop gericht.

Opleiden en trainen

Door het mogelijk maken van trainingen en medisch onderwijs dragen we bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het opleiden van lokale tandartsen, docenten tandheelkunde, biomedische technicians en kaakchirurgen, kunnen zij weer anderen trainen. Zo wordt de tandheelkundige zorg in dat land blijvend verbeterd. 

Opstart praktijken

De lange termijnverbetering zit hem er in dat het land zelf genoeg capaciteit krijgt om tandheelkundige zorg te verlenen. Daarom is het hard nodig dat opgeleide tandartsen zelf aan de slag kunnen. Stichting Improve helpt deze tandartsen met financiering, coaching en begeleiding zodat ze zelf een kliniek kunnen openen.

Netwerk

Om de kwaliteit van deze klinieken te waarborgen worden ze aangesloten op een netwerk én wordt elke praktijk partner met een tandartspraktijk in Nederland. Hier wordt kennis uitgewisseld, inkoopkanalen voor goede materialen georganiseerd en geborgd dat de praktijk de juiste kwaliteit blijft leveren. Daarnaast zorgen we vanuit dit netwerk voor gratis tandheelkundige zorg voor mensen die het anders niet kunnen betalen. Tandheelkundige zorg voor ieder mens!

Behandeling en preventie

Een groot deel van de mondziekten zijn eenvoudig te voorkomen. Daarom is preventie het belangrijkste onderdeel van de behandelingen van de lokale bevolking en de opleiding van de lokale tandartsen. Daarnaast is elke behandelde pijnklacht of ontsteking er één en kan dit een (levens-)groot verschil maken. Stichting Improve zorgt voor outreaches zodat er concrete zorg voor allerarmsten beschikbaar komt. 

Onze doelstellingen voor de komende 10 jaar

100+

studenten/ tandartsen
ontvangen coaching
en onderwijs

50+

professionals in
de mondzorg
opleiden

500.000+

extra mensen toegang
tot mondzorg

30+

klinieken
opstarten/ renoveren

Wat hebben we al bereikt?

60+

studenten/ tandartsen hebben coaching en onderwijs gekregen

22

professionals
in mondzorg in
opleiding/ afgestudeerd

90.500+

extra mensen die
hierdoor toegang
krijgen tot mondzorg

3

klinieken
in aanbouw/ gerenoveerd

Samenwerken vergroot de impact

Door onze krachten te bundelen met die van anderen, bereiken we méér. Daarom werken we samen met partnerorganisaties in de landen waar we ondersteunen. Daarnaast werken we met bedrijven, stichtingen, kennisinstituten en collega-organisaties die ons werk aanvullen. We werken onder andere samen met:

Hulp organisaties zoals bijvoorbeeld Mercy Ships

Tandheelkundige opleidingen

Bedrijven en tandartsklinieken vanuit NL

Kijk voor meer info bij “over ons”

Recent nieuws