Pourquoi l’aide au développement a du sens

– Cette colonne n’est disponible qu’en néerlandais – Hulp bieden aan de allerarmsten ter wereld: heeft het wel zin? Werken in ontwikkelingslanden, een stichting steunen of vrijwillig lessen in tandheelkunde geven. Er is zoveel nood, is het geen druppel op een gloeiende plaat?

Lange tijd heb ik gedacht: het gaat steeds slechter met het grootste deel van de mensheid en door allerlei omstandigheden als bevolkingsgroei, klimaatproblemen en oorlogen neemt de armoede alleen maar toe. Ik kan wel proberen wat bij te dragen, dat heeft dan misschien zin voor die specifiek geholpen mensen, maar verder draagt het niet structureel bij aan verbetering van leefomstandigheden in de wereld.

Ik begon er anders over te denken toen ik het boek ‘Feitenkennis’ las. In dit boek concludeert Hans Rösling dat wereldwijd de meeste mensen denken dat het met de toestand van de aarde, wat armoede betreft, steeds slechter gaat. Dit klopt alleen niet, er is juist structureel minder armoede en honger. De levensverwachting stijgt, er is een langzame maar gestage inkomensgroei en het aantal kinderen dat sterft voor hun vijfde verjaardag is in de afgelopen eeuw gedaald van 40% naar 4%. Er zijn op bepaalde plekken uitzonderingen, maar als je naar het grote geheel kijkt gaat het steeds beter.


gnx210301_francois_simulation_lab_rp003_hi_web.jpg

Beeld: François tijdens een praktijkles

Dat betekent niet dat er geen werk meer te doen is. Juist nu heeft ontwikkelingshulp effect. Door de online lessen die ik geef voor Mercy Ships leerde ik bijvoorbeeld tandheelkundestudent François kennen. Hij is slim en enorm gemotiveerd om de beste tandarts van Guinee te worden. Doordat deze hulporganisatie hielp bij het opzetten van een kliniek heeft François nu de nodige ervaring en meer mogelijkheden om deze droom uit te laten komen. De tandheelkundeopleiding zelf bestond al in Guinee en daardoor was er een theoretische basis. De (pre-klinische) praktijklessen die we organiseren hebben ertoe geleid dat François nu ook praktisch kan bijdragen aan de positieve verandering in zijn land – zijn grote droom! Je kunt zijn verhaal zien in onderstaande video

Dus als ik weer eens denk, wat heeft het voor zin? Als ik dreig moedeloos te worden, dan houd ik mezelf voor dat het op de lange termijn juist beter gaat. Dit geeft mij het idee dat de ‘kleine’ dingen die ik kan doen een sneeuwbaleffect gaan hebben in de positieve richting. Ik ga zo weer aan de slag met een les voor de studenten in Guinee. Na een boost met juiste, positieve informatie is dat heerlijk werken!  

Bezoek eens www.gapminder.org/dollar-street. Met behulp van de menubalk kun je per inkomensgroep van gezinnen (wereldwijd) en op onderwerp (bijvoorbeeld teeth) foto’s en filmpjes zien met betrekking tot het gekozen onderwerp.

Marijke Westerduin, tandarts en vrijwilliger bij Mercy Ships, zal de komende periode elke maand een column schrijven voor het NTVT. Marijke is in 2007 afgestudeerd als tandarts aan het Radboud UMC. Daarna heeft zij als tandarts in de algemene praktijk en in een kindertandheelkundige kliniek gewerkt. Naast de algemene praktijk heeft Marijke ook 7 jaar als docent gewerkt aan  de opleiding tandheelkunde van het Radboud UMC. In het verleden heeft Marijke, via Mercy Ships, 7 maanden als tandarts  gewerkt in Togo en kortstondig in Zambia en Guinee. Momenteel leidt ze online tandheelkundestudenten op van de Gamal  Abdel Nasser University in Conakry, Guinee. De bedoeling is dat Marijke voor een periode van 2 jaar vanaf het  ziekenhuisschip van Mercy Ships vrijwillig aan het werk zal gaan als Lead Dentist in West-Afrika. Vanwege de coronapandemie  is dit uitgesteld. Zij zal daar werken aan haar droom: de toegang tot mondzorg in West-Afrika verbeteren. Marijke neemt  jullie de komende maanden graag mee in wat zij meemaakt en wat haar gedachten daarbij zijn.

Deze column werd publiceerd op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde op 19 augustus 2021