Wat doet Stichting Improve met mijn gegevens?

Stichting Improve houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens en andere data aan de geldende wetgeving. Wij vinden je privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Stichting Improve zal je persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of weggeven aan anderen.

Contactgegevens
Als we het in jouw ogen, ondanks de hier vermelde maatregelen en afspraken, wat betreft persoonsgegevens, privacy en databeveiliging toch niet netjes doen, hopen we dat je ons dat wil laten weten. Je vraag, opmerking of klacht kun je via e-mail sturen naar ons: info@stichtingimprove.nl
Mocht je daarna toch vinden dat we een standje verdienen, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.