Faire un don

Scan de QR-code met de app van uw bank op uw smartphone. Vervolgens voert u het gewenste bedrag in en bevestigd u de donatie.


Jouw gift wordt besteed aan het project waar jij voor gedoneerd hebt. Mocht je een algemene gift gegeven hebben, dan wordt dit ingezet voor een doel dat op dat moment het hardst nodig is.


We zijn door de belastingdienst om aangemerkt als ANBI. Dit betekent dat je giften dan (vanaf de drempel van 1% van het inkomen) voor 100% aftrekbaar zijn. Donateurs kunnen dan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Stichting Improve houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens en andere data aan de geldende wetgeving. Wij vinden je privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Stichting Improve zal je persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of weggeven aan anderen.

Contactgegevens
Als we het in jouw ogen, ondanks de hier vermelde maatregelen en afspraken, wat betreft persoonsgegevens, privacy en databeveiliging toch niet netjes doen, hopen we dat je ons dat wil laten weten. Je vraag, opmerking of klacht kun je via e-mail sturen naar ons: info@stichtingimprove.nl
Mocht je daarna toch vinden dat we een standje verdienen, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.